Informera med hjälp av Film

Det finns flera företag som kan hjälpa dig att förklara en tjänst eller produkt på ett intresseväckande sätt. Det kan kallas för bland annat explainer video, animerad informationsfilm, animerad infographic, animerad reklamfilm.

Läs Mer

Varför film?

Gemensamt för alla ovanstående namn är att de är en kort video, som oftast är animerad för att på kortast möjliga tid förklara vad ett företag gör och hur de kan hjälpa potentiella kunder att lösa ett problem. De kan också produceras för att förklara en funktion, en produkt eller en tjänst.

Läs mer om animerade filmer som redskap här.

Olika typer av redskap inom film

Det finns flera varianter av filmer som företag kan ta till som ett förklaringsredskap. Några av varianterna som finns kan du se här nedan:

Animerad reklamfilm

Animerade reklamfilmer blir alltmer populära. Genom en animerad film kan avsändaren knyta an till tittaren på kort tid. Hos Explainer.se kan du läsa djupare om hur det går till när man skapar en animerad film.

Informationsfilm

Även den här finns som animerad och kan användas för att enkelt förklara för sina medarbetare hur en viss produkt eller tjänst är tänkt att användas.

Företagsfilm

Den här varianten kan företag använda sig av för att på kort tid förklara verksamheten för en bred målgrupp. Vanligt sätt att bland annat beskriva ett företags tjänster.