Din guide inom SEO och kommunikation

På den här hemsidan kommer vi att reda ut vissa termer inom SEO och webb som används inom den digitala världen.

Läs Mer

Vad betyder SEO och sökmotoroptimering?

SEO, eller Search Optimization Engine ingår i det organiska sökresultatet som i sig inte kostar att betala för. SEO är ett samlingsnamn för de olika metoderna och teknikerna som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland sökresultaten.

Vad är on-page SEO och off-page SEO?

Skillnaden mellan on-page och off-page är att man med on-page bland annat ändrar innehållet på en hemsida. Man optimerar rubriker, som kallas H1, H2 och H3, men också brödtext och bilder mot relevanta sökord.
Med off-page SEO använder man sig av yttre faktorer, vilket innebär att man med hjälp av länkar driver in trafik till sin sida, exempelvis via andra hemsidor, bloggar eller sociala medier.
Med länkar stärker man både Googles (och användarnas) uppfattning om sin hemsidas relevans, auktoritet.
Du kan läsa mer om det här.

Hur fungerar SEO?

Oftast kan digitala byråer som arbetar med SEO hjälpa företag med att bli mer synliga på sökmotorer, som exempelvis Google eller Bing. Många företag har en löpande kontakt med sina kunder, för att hela tiden arbeta med att byta ut och utveckla hemsidan.

Sökordsanalys

Ofta börjar man med att ta fram ett gäng med relevanta sökord och sökfraser i en sökordsanalys, för att sedan se hur starka de utvalda sökorden och sökfraserna faktiskt är. Därefter väljer man ut de sökord och sökfraser som är relevanta för sidan.

Konkurrensanalys

En analys för företagets konkurrenter görs för att fånga in deras sökord och sökfraser för att locka in kunder.

Contentanalys

Det här görs för att analysera vad för typ av textinnehåll som ska finnas på sidan för att besökarna ska känna att innehållet känns relevant och intressant.

Teknisk analys

En teknisk analys görs för att undersöka (och senare åtgärda) tekniska problem som kan påverka sidans förmåga att syns på exempelvis Google eller Bing.

Viktiga begrepp inom SEO

Det finns några viktiga begrepp att hålla koll på inom SEO – här har vi svaren:

Metabeskrivning

En kort beskrivning av hemsidan som är max 158 tecken lång. Denna text används för att beskriva hemsidan som besökaren landar på efter att ha klickat på en länk i ett sökresultat.

URL

Står för Uniform resource locator och är den teckensträng som är själva sökadressen för en hemsida. Det är den som syns i den vita långa rutan högst upp i din webbläsare. En url kan exempelvis se ut såhär: www.qmg.se

Domän

Ett namn på en administrativ helhet på internet. Kan också förklaras som huvuddelen i en webbadress.

Landningssida

Den sidan du landar på efter att ha tryckt på en länk i sökresultatet.

Ankartext

En länks ankartext är det som står på själva textlänken. Om du exempelvis länkar till en sajt om ”hattar” och ordet som besökaren klickar på för att komma till just den sajten är ”hattar”, så är länkens ankartext helt enkelt ”hattar”. Rubriker är också något du bör hålla koll på. Hos Noordigital.com kan du läsa mer om det.